Disse websidene har vært irriterende lenge ganske så nede.

—oOo—

4/3-2018, Rune H. Johansen, rhj@rhj.info, http://rhj.info/