Scientologene jukser

Rune Henning Johansen, rhj@rhj.info

Versjon 25. januar, 2018
basert på versjon 24. oktober, 2014

 

En av de morsomme sidene ved scientologi er studiene av hvordan de manipulerer bilder:
 

http://www.xenu.net/archive/image_edit/
http://www.lermanet.com/PhotoLIES.htm


Mitt eget lille bidrag til disse avsløringene er fra boken «Hva er Scientologi?»
 


På to av de første sidene, fant jeg et stort bilde, visstnok fra oktober, 1993. Det virker temmelig fullsatt der, mistenkelig fullsatt! Selv om scientologene hevder det motsatte, så er det jo ikke spesielt mange av dem. Så da får de jo heller lyve på seg flere tilhengere. La oss studere rektangelet nederst til høyre:
 


En hel seksjon er visstnok klippet inn:
 

 
Akkurat dette er litt diffust. La oss se på et litt mindre utsnitt:


Personene til venstre for streken, er små og i mørke. Til høyre for streken har vi store opplyste mennesker som sitter høyere enn de til venstre. Jo mer man studerer dette, dess merkeligere blir det. Men dette kan være et resultat av spesiell belysning eller at en seksjon av gulvet er hevet.
 

La oss heller studere de udiskutable eksempler på manipulering.

Her har vi to seperate kopier. Jeg tror originalene er til venstre.

Originalen er antageligvis til venstre.

Her er det ikke fullt så enkelt å avgjøre hva som er original og hva som er kopi.

Det er visstnok minst tre andre manipuleringer i bildet ...

Valid HTML 4.01! Valid CSS!